Monday, April 15, 2013

Gopala Krishna IG Police Visits Valmiki Awasam with Family

శ్రీ వాల్మీకి ఆవాసమును సందర్శించిన గౌరవనీయులు IG గోపాలకృష్ణ గారు. వీరు ఆవాస విద్యార్థులతో ఎంతో ఆత్మీయభావంతో మాట్లాడటం జరిగింది . విద్యార్థులను బాగా చదవాలని, ఎన్నో విజయాలు సాధించాలని వారు కోరారు. 
No comments:

Post a Comment